HOŠEK, Petr. Využití simulačního nástroje NS2 v sítích multicast [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11680. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Koutný.
Uložit do Citace PRO