DOLEŽEL, Pavel. Přístavní kontejnerová překladiště - přehled příslušenství jeřábů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO