KŇAZOVICKÝ, Pavel. Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11695. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Sobotka.
Uložit do Citace PRO