HORÁK, Petr. Modelování kmitání dynamické soustavy s n-stupni volnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11718. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Daniel Dušek.

Uložit do Citace PRO