VONDRÁČKOVÁ, Ilona. Zhodnocení obsahu PCB a PBDE v rostlinných bioindikátorech [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11724. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.

Uložit do Citace PRO