VOJTĚCHOVÁ, Ivana. Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11727. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Adamec,, Vladimír Adamec,, Vladimír.
Uložit do Citace PRO