FOJTÍKOVÁ, Kristina. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11735. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO