KOŽELUHOVÁ, Vendula. Návrh financování revitalizace bytového domu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11742. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO