LAŠTŮVKA, Jaromír. Zabezpečení Pražského hradu a jeho ochrana proti požárům [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11743. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Michaela Marková.
Uložit do Citace PRO