BLAŽKOVÁ, Eva. Přehled jaderných reaktorů světa [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11747. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.

Uložit do Citace PRO