GAJDZICA, Lukáš. Analýza možnosti užití III. a IV. generace jaderných reaktorů v ČR [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Oldřich Matal.
Uložit do Citace PRO