VOHRALÍK, Lukáš. Nové trendy v ukládání RaO [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11761. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Oldřich Matal.
Uložit do Citace PRO