CINTULA, Ladislav. Využití optické myši pro snímání polohy robotu Micromouse [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11762. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Marada.
Uložit do Citace PRO