VYČÍTALOVÁ, Lucie. Izotopové složení některých ovocných džusů - autenticita z hlediska zastoupení deuteria pomocí SNIF-NMR [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11768. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Sečkářová,, Pavlína Sečkářová,, Pavlína.
Uložit do Citace PRO