MALINA, Jiří. Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost jogurtů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO