UMÝSA, Radovan. Teplovodní otopné soustavy se solárními prvky [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11786. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Katolický.
Uložit do Citace PRO