VYSOUDIL, Ladislav. Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Helena Škutková.
Uložit do Citace PRO