HRUBÁ, Lucie. Vypracování příručky jakosti pro hydrochemické laboratoře [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11792. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO