HYNŠTOVÁ, Karolína. Příprava a charakterizace akrylových esterů PVAl [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11803. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO