SCHÜLLEROVÁ, Barbora. Ochrana osob před dopady závažných chemických havárií [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11807. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Otakar Jiří Mika.
Uložit do Citace PRO