BROŽEK, Petr. Rotory vrtulníků [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11809. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miloslav Petrásek.
Uložit do Citace PRO