GLOUZAROVÁ, Markéta. Aromaticky aktivní látky různých druhů čokolády [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO