DAŠKO, Matúš. Bezpečnost v letecké dopravě [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Matej Obuch.
Uložit do Citace PRO