DUDÁŠ, Michal. Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11827. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.
Uložit do Citace PRO