PEŠTUKA, Jiří. Návrh podnikatelského záměru [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11828. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jana Vaškovičová.
Uložit do Citace PRO