LÍZAL, František. Experimentální výzkum transportu a depozice aerosolů v dýchacím traktu člověka [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11831. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miroslav Jícha.

Uložit do Citace PRO