AMBROŽOVÁ, Helena. Studie optimalizace plánování zásobovacích procesů se zaměřením na zásoby hotových výrobků [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO