SCHÖN, Martin. Studium morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ota Salyk.
Uložit do Citace PRO