ROZINEK, Michal. Aplikace shlukové analýzy při zpracování biomedicínských dat [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11850. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Havlíček.
Uložit do Citace PRO