KOVÁČ, Lukáš. Toxické oxoanionty ve vodách [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11856. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Doležalová Weissmannová.
Uložit do Citace PRO