KECLÍK, David. Návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1186. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO