BERNAT, Zbyněk. Simulace protichybového zabezpečení v ADSL modemech [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11868. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.
Uložit do Citace PRO