PRANSPERGER, Jan. Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 1000 [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11896. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.

Uložit do Citace PRO