BOROVIČKOVÁ, Michaela. Fantomový přípravek pro perfusní zobrazování [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11902. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Mézl.

Uložit do Citace PRO