AWADOVÁ, Thuraya. Hluková mapa v GIS [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11921. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO