KNĚŽÍNEK, Petr. Teplovodní výměník pro krbovou vložku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11925. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.

Uložit do Citace PRO