KUNORZA, Michal. Vřeteník pro zavěšení rotačního filtru [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.

Uložit do Citace PRO