SEDLÁŘ, Martin. Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11941. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Beran.
Uložit do Citace PRO