STEHLÍKOVÁ, Monika. Podnikatelský záměr vytvoření kadeřnického studia [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO