PŘÍBORSKÁ, Lucie. Řízení e-governmentu města [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11944. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Uložit do Citace PRO