DANIELOVÁ, Tereza. Měření tepové frekvence [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Milan Chmelař.
Uložit do Citace PRO