REZBÁRIKOVÁ, Lenka. Sportovní vybavenost v kontextu místa [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1195. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Ivan Koleček.
Uložit do Citace PRO