MALÁ, Aneta. Studium EEG signálu v experimentu s flicker-fusion testem [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11957. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Marina Ronzhina.
Uložit do Citace PRO