ŘEZNÍČKOVÁ, Hana. Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku. Online, Bakalářská práce, vedoucí Milan Kalivoda. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11961. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO