DVOŘÁK, Pavel. Řízení a monitorování teploty laboratorní pece. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zdeněk Němec. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11978. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO