ROZUM, Josef. Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11980. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO