BRDEČKOVÁ, Zuzana. Výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11991. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.

Uložit do Citace PRO