BERÁNEK, Jiří. Studium růstu ultratenkých vrstev Au [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1202. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.
Uložit do Citace PRO