FORMÁNEK, Radek. Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Krejčíř.

Uložit do Citace PRO