BAUMANN, Martin. Studie nakládání s kosmickým odpadem [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12042. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Milan Recman.

Uložit do Citace PRO